Surinktus Asmeninius duomenis www.ok1.lt tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis www.ok1.lt tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

        Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. "cookies") ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. "web beacons") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. ok1.lt Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. ok1.lt nėra ir negali būti laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją,
veiksmus.

       Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti jo asmens duomenys per paskutinius vienerius metus.